REGULAMIN KARTY RABATOWEJ RESTAURACJI-PIZZERII „ALIBI”

1.      Karta rabatowa uprawnia posiadacza do otrzymania rabatu przy zakupie towarów oferowanych w Restauracji – Pizzerii „ALIBI”.

2.      Kartę może otrzymać każdy Klient, który dokona jednorazowo zakupu w Restauracji – Pizzerii „ALIBI” za kwotę co najmniej 50,00 zł.

3.      Karta wydana jest na wniosek uprawnionego Klienta, po wypełnieniu specjalnego formularza zgłoszeniowego i złożeniu go w Restauracji – Pizzerii „ALIBI”.

4.      Rabat przysługujący posiadaczowi kart wynosi:

- 10% konsumpcja na miejscu lub na dowóz,

- 3% alkohol na miejscu.

Karta rabatowa nie obowiązuje imprez zorganizowanych.

Karta rabatowa realizowana jest od zamówień powyżej  20,00 zł.

5.  Karta jest własnością Restauracji – Pizzerii „ALIBI”, posługiwać się nią może tylko jej uprawniony posiadacz.

6.  Kartę rabatową należy okazać w trakcie składania zamówienia. Barmanowi należy podać imię, nazwisko i nr karty rabatowej.

7. W razie utraty karty, fakt ten należy zgłosić w Restauracji – Pizzerii „ALIBI”. W takim przypadku zostanie wydana nowa karta, a stara karta zablokowana.

8.  Produkty promocyjne nie są objęte rabatem.

9.  Zakupy objęte rabatem mogą być dokonywane jedynie w Restauracji – Pizzerii „ALIBI”

     po okazaniu karty przez jej właściciela lub za pośrednictwem zamówienia telefonicznego po podaniu właściwego numeru identyfikacyjnego przypisanego do jej właściciela.

10. Karta rabatowa nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

11. Pieniężna kwota rabatu udzielana okazicielowi karty rabatowej nie może być wymieniana na  gotówkę.

12. Wystawca karty rabatowej ma prawo do zakończenia programu Karty rabatowej w każdej chwili bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

13. Niniejszy regulamin jest dostępny w punkcie sprzedaży oraz na stronie internetowej www.alibi.republika.pl. Restauracja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu i informowania uczestników programu poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu w punkcie sprzedaży oraz na ww. stronie internetowej.

14. Odebranie i używanie karty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

15. Klient przekazuje swoje dane osobowe określone w formularzu zgłoszeniowym do programu rabatowego oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Restaurację – Pizzerię „ALIBI” w celu prawidłowej realizacji programu karty rabatowej oraz do celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych (dz.U. Nr 101, poz. 926 z 06.07.2002 r. ze zmianami).